Banner

Brněnská akademie třetího věku

Odpovědné rodičovství - Bioetika

Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Aktuality

Bakalův sál

Programy pro akademický rok 2017-2018

Kurz Spirituální dimenze člověka

Kurz Zdraví je dar

Přednášky se konají ve velkém Bakalově sále, Žerotínovo nám. 6, zpravidla ve dvoutýdenních intervalech v pátek odpoledne.

 

Kde se přihlásit?

Nejjednodušší je přihlásit se zde.

Přihlášku je možno podat také osobně na Centru pro rodinu a sociální péči v Brně, Biskupská ul. č. 7.

S případnými dotazy je možno se obrátit e-mailem na adresu registrace@bioetika.cz, v naléhavých případech i telefonicky na č. 548 527 262.

Do kurzu se mohou přihlásit všichni zájemci starší 50 let, bez ohledu na dosažený stupeň školního vzdělání. Účastníci kurzů mohou skládat kolokvia, není to však jejich povinností. Po absolvování čtyř ročníků obdrží posluchači diplom.

Přihlašovací poplatek činí 700 Kč, pro oba kurzy 1200 Kč.

Účastníci kurzu obdrží zdarma sylaby přednášek.

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin