Banner

Brněnská akademie třetího věku

Odpovědné rodičovství - Bioetika

Studium

V kurzech Brněnské akademie třetího věku přednášejí profesoři a docenti Masarykovy Univerzity a Palackého Univerzity v Olomouci i odborníci z praxe. Kurzy probíhají již několik let a navštěvují je posluchači z pěti krajů České republiky.

Studium

Odpovědné rodičovství

Je pravda, že otevřenost k životu
je podmínkou svátosti manželství.

Papež František
CMQ, 2. 5. 2015

 

Papež František Součástí náležité přípravy na manželství jsou také otázky sexuality a plánovaného rodičovství. V prostorách Centra pro rodinu a sociální péči, Brno, Biskupská 7 se v sobotu 22. 4. 2017 od 11:00 do 16:00 koná

Kurz odpovědného rodičovství

Moderní symptotermální metoda Sensiplan umožňuje plánovat rodičovství v souladu s morálními zásadami spolehlivě a bez rizika nežádoucích účinků. Kurz vede prof. MUDr. Květoslav Šipr, CSc. O etických aspektech rodičovství bude hovořit biskupský delegát pro pastoraci kanovník Mgr. Roman Kubín.

Účast v kurzu je bezplatná, do kurzu je možno se přihlásit zde.

© Bioetika 2008 - 2017 | Admin